kattaelevrad

Referat fra elevrådsmøte mandag 3. oktober

In Referat on 6 oktober 2011 at 10:24

Tid: Mandag 03.10.11 kl. 12.45

Sted: M21

Tilstede: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1mka, 1mkb, 2a, 2b, 2c, 2d, 2ib, 2mka, 2mkb, 2mdd, 2mdm, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3mk,

 

1. Godkjenning av innkalling og referat:

Ingen kommentarer så langt. Godkjent.

 

2. Una fra Ballkomiteen

Kattaball på skolen! Årets ballkomité er en elevgruppe, ulikt fjorårets private komité. Ballkomiteen ser for seg et maskeradeball. De lurer på hva elevene ønsker, så ta opp dette med klassene deres og rapporter tilbake til undertegnede snarest, så skal jeg ta det videre til Ballkomiteen. Viktig at dette skjer så fort som mulig, så de kan komme i gang med arrangeringen.

 

3. FAU-møte. Julie orienterte

Årets inntak: laveste snitt for stud.spes. = 4,4, md = 5, mk = over 4. Kattas lærere ligger i gjennomsnitt ett år under gjennomsnittsalderen i fylket, ergo vi har unge lærere! Arkeologiske utgravninger angående byggingen av flerbrukshallen kommer antageligvis i gang til våren.

 

Her ankom Kirsti møtet..

 

4. Årsmøte i EOST (Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag) nå til helga

Kattas representanter er Lina fra 3D, Daniel fra 3A, Leder Julie og Nestleder Mari J

Det blir regionalt seminar 21.-23. oktober.

 

5. Skolemiljøgruppa ved Johannes

Fredagsquiz – fra midten av oktober ut november. Alle fredager i lunsjen.

SI IFRA TIL KLASSENE DERES: det dannes lag på 4, med gruppeleder og navn på gruppa. Infoen sendes til kattakvissen@gmail.com. Det kåres en vinner til slutt, og premien er værdø!

Halloween skal feires på Katta slik det alltid blir, og i år har de satt ned en Halloweengruppe som allerede er i planleggingsfasen.

Skolemiljøgruppa skal også mulig arrangere en utkledningsuke. Kommer mer info om dette.

6. OD-komiteen ved Linni Sofie

OD-DAG 27.OKTOBER!

Inernasjonal uke fra 10.okt og ut neste uke 42. Da skjer det ting i lunsjen og møtetiden. Det hele avsluttes med Internajonal dag den 24.oktober. Det blir opplegg om årets sak og nord-sør problematikk. Alt i regi av OD-komiteen.

OD-konserten ønsker seriøse bidrag og påmeldinger

Arbeidskort kommer i en kontakttime framover

 

7. Oppdatering fra de forrige eventueltsakene

Sanitetsposer er bestilt!

Timeplanene for MD endres ikke i år, men det har blitt sagt at de skal endres til neste år.

Skolen bytter skrivere og printere hvert 3. år, det er derfor de er litt skrantne noen plasser.

Det blir stikkontakttårn i Harsdorfbygget.

 

6. Eventuelt:

Printerne er dårlige

Gymrommet i kjelleren er ræva. Utstyret fungerer ikke og det er ikke manualer der

Media ønsker også å vise filmene sine på skjermene

Ønskes askebeger ved skolegårdporten eller bortenfor, utenfor skolens område

Klokka i dansesalen streiker, klokkene i vestibylen går feil og forskjellig fra hverandre

Ønskes puter på benkene i vestibylen/skift dem ut med sofaer

H40 er et kjipt klasserom: ønsker gardiner, ventilasjon, tavle, papirkurv

Disse rom mangler papirboks: B22, M28, M22, B30, B31, Musikkavdelinga, B21, H25, M14

 

-Angående temaene på klassebildene er følgende reservert per dags dato:

Hippie (3e), Nattverden (2d), Superhelt (3md), Dagfaren (3a), Pirat (2a), Pimps&Hoes (2mk), Hobby (1mk), Yrker (1c), Fiske- & Hytteliv (2b), Morgenstund (1b), Mentalsykehus (2ib), Star Wars (1a),

– Til elevrådsbildets tema er følgende ideer foreslått: pensjonerte dragqueens, pokémon, buddhismen, nasjonaldrakt & bondetema, 1920tallets New York, Urnorsk, Mellomkrigstiden, Amerikansk Prom, Melodi Grand Prix,

– Elevrådsstyret har valgt Pacman som tema. J

– Tips til inspirasjon: gamle Kattaloger på kontoret, eller www.awkwardfamilyphotos.com

– VI STEMMER OVER TEMA VED NESTE MØTE, SÅ DA MÅ ALLE IDEER VÆRE NEVNT OG VI MÅ ALLE HA GJORT OSS OPP EN MENING.

Med vennlig hilsen
Elevrådsstyret ved Trondheim Katedralskole,
Mari Hove

Oppsummering av EO-skoleringen torsdag 22.September

In Ukategorisert on 25 september 2011 at 11:56

Oppsummering av EO-skoleringen

Hvis noen er interesserte i å finne ut mer om Elevorganisasjonen og kanskje engasjere seg, så kan man ta kontakt med Jonas Ledal i 2D, eller Axel Fjeldavli som ledet skoleringen. axel@elev.no

 

  • Hvorfor har man Elevråd?

Elevenes stemme: påvirke ledelsen i saker som angår elevene og skolen, bindeleddet mellom elevene og ledelsen, elevmedvirkning, man har større gjennomslagskraft sammen, man kan gjøre en forskjell – uansett hvilken sak det gjelder

  • Som tillitsvalgt er din oppgave å:

– være åpen for alle typer saker

– ta initiativ og være på vakt med tanke på klassemiljøet

– sørge for at alle elevene blir ivaretatt

– tale elevenes sak og tenke på alle

– si i fra!

  • 8 ideer til et bedre Elevråd:

1. Facebookgruppe – for å være mer tilgjengelig

2. Innkalling med saksliste én uke i forveien

3. Bruk klassens time aktivt

4. Ordstyrer og referent (alle får ytre sin mening, gamle referater er tilgjengelige)

5. Møteregler (debatteknikk o.l.)

6. Vær sosiale! *

7. Oppstår det en utfordrende situasjon – lag en arbeidsgruppe

8. Trekk inn ekstern kompetanse – EO, elev&lærlingombudet o.l.)

 

*(Sosiale samlinger, skoleringer, avslutning osv. for å bedre miljøet og gjøre alle sammen trygge på hverandre, slik at alle tørs å tale sin sak, og miljøet i gruppa generelt er godt og positivt)

  • Hvem har mest innflytelse?

ELEVENE – Lærerne – rektor. Alle skal få si sin mening. Skolen er til for elevene, det er vi som er i flertall!

  • Hvordan få gjennomslag?

– diskuter i Elevrådet

– få med elevene, man står sterkere sammen

– finn de gode argumentene, forbered dem

– velg verktøy: spinn – skap oppmerksomhet rundt en sak med forskjellige virkemidler

Kanaler: Møter, Media, aksjonisme, kampanje

– Faste møter med ledelsen

– Samarbeid, det viktigste stikkordet

  • Hvordan få peiling?

– Aktiv skolestart – tidlig elevmedvirkning og informasjon

– EO-kontakt – ha en fast kontakt, info om EO på alle plan

– Rutiner for elevrådet – referat og grundige overlappingsperioder

– En god elevrådskontakt (Reidar J) – en hjelpende guide

– Arbeidsgruppe for krevende oppgaver: spre kompetansen – flere hoder tenker bedre enn ett

– Seminar – informasjon og skolering, pluss sosialt

– Observatør på ledelsesmøter: ytre Elevrådets mening i saken, kunne påvirke uten stemmerett – innblikk i ledelsens virke

  • Hvordan overbevise? (også uten hjelp fra hersketeknikker)

– sank info: les deg opp på alle sakens aspekter på forhånd

– forbered argumenter: oversikt

– finn motargumenter: avvæpne argumenter før de kommer, bruk dem, og si heller ” ja det er forståelig at det er dyrt, MEN ….. bla bla bla.”

– Inception – få noen til å tro at din ide oppstod i deres hode

– Vær løsningsorientert

– Inngå kompromisser: det lønner seg i lengden å la ledelsen vinne på noe, men ikke de viktigste sakene

– Vi er medelever, ikke motstandere. En står sterkere om en står sammen

  • Tenk trapp: som tillitsvalg; ta alltid opp en sak på lavest mulig nivå, som er lærer.

Deretter kommer Elevrådet og Elevrådsstyret, deretter skoleledelse, deretter eksterne aktører som EO og elev&lærlingombudet og til sist kommunen og fylkeskommunen.

  • Hva skjer i EO?

Regionale seminarer

Skolemiljøkonferanser

Kontaktperiode

Årsmøte – Meldal Vgs 7.-9.okt. Alt er gratis

 

Ellers lekte vi litt 🙂

Referat fra elevrådsmøte mandag 12.09.11

In Referat on 21 september 2011 at 9:06

Tid: Mandag 12.09.11 kl. 12.30

Sted: M21

Tilstede: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1mdd, 1mdm, 1mka, 1mkb, 2a, 2b, 2c, 2d, 2ib, 2mka, 2mkb, 2mdd, 2mdm, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3mk, 3ib

 

1. Godkjenning av innkalling og referat:

Merknad: Dette var det første møtet, altså ikke noe referat eller innkalling.

 

2. Presentasjon av Elevrådet og generell info

Møter hver 2. uke, styret sender ut innkalling med saksliste og referat mellom møtene.

ALLE: Husk Postkassen! Husk at elevene er ansvarlige for tømming av papp/papir!

Viktig at tillitselever bringer informasjonen fra elevrådsmøtene tilbake til klassene, så det er en strøm av informasjon begge veier. Viktig for kommunikasjon mellom elevene og ledelsen.

 

3. UB-valg.

Ungdommens Bystyre er representert i Elevrådet, og de har minst 4 møter i året.

Egentlig sitter man i 2 år, men det velges ny representant samtidig som Styrevalget i februar.

Høstens representant ble Oliver fra 1STE. Han har møterett og -plikt, men ikke stemmerett.

 

4. Klassebilder og Elevkatalogen

Fotografering skjer i studietimen 14. og 17. november. Ansvarlig fotograf er Fovea.

Det oppfordres alle tillitselevene til å ta en avstemning på tema til klassebildet. Det fins gamle kataloger på Elevrådskontoret for inspirasjon.

Elevrådet og alle elevgrupper må også bestemme et tema, så vær kreative folkens!

 

5. Elevrådsskolering 22.september!

Elevorganisasjonen (EO) kommer i studietimen, torsdag 22.sept. og skal hjelpe til med å skolere det nye Elevrådet, slik at vi alle blir flinkere, tørr å uttrykke oss og lettere kan delta.

 

6. Årsmøte i EOST (Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag)

Katta sender 1 delegat og inntil 5 observatører. Interessert? Kontakt styret. 😀

 

6. Eventuelt:

          Private pc’er er vanskelige/upraktiske å koble opp mot internett.

          Ikke alle klasserom har papirboks eller fungerende klokke.

          Forslag: investere i eget lyd&lys-utstyr for å spare penger, + slipper da å leie.

          2ib og 1mdd har ikke fått pc, heller ingen beskjeder.

          Ingen notiser kommer opp på skjermene.

          Lyset på biblioteket fungerer ikke.

          Utskrift fra pc på musikkavdelinga er problematisk/umulig.

          Ønskes flere stikkontakter/skjøteledningsstativ i Harsdorfbygget.

          Ønskes timeplanendringer for MD: har nå ikke mulighet til å delta på elevrådsmøter.

          Ønskes melk i 0,25l kartonger.

Med vennlig hilsen
Elevrådsstyret ved Trondheim Katedralskole,
Mari Hove
Sekretær